Maand van de Geschiedenismagazine

Download het profiel en de tariefkaart van het Maand van de Geschiedenismagazine 2015Download het profiel en de tariefkaart van het Maand van de Geschiedenismagazine 2015 cultuurpagina

De Maand van de Geschiedenis is het grootste historische evenement van Nederland. Een maand lang staat het hele land in het teken van geschiedenis. Honderden instellingen organiseren voor een breed publiek speciale activiteiten rond een wisselend thema. De twaalfde editie in oktober 2015 duurt net als voorgaande jaren een maand in plaats van een week zoals in de jaren daarvoor. Zo krijgen de deelnemers nog meer mogelijkheden om activiteiten te organiseren, toegankelijk te maken en te bezoeken.

Oplage en bereik van het Maand van de Geschiedenismagazine

Verschijnt: 25 september 2015
Sluitingsdatum: 28 augustus 2015
Oplage: 175.000 exemplaren
Verspreiding:
- Abonnees en losse verkoop Historisch Nieuwsblad
- Geschiedenisgeïnteresseerden
- Instellingen die meedoen aan de Maand van de Geschiedenis

Reserveren
Telefoon: 088-700 2736
E-mail: sales@veenmedia.nl

Specificaties
Omvang: 48 pagina's
1/1 pagina   166 x 242 mm*
1/2 pagina   166 x 118 mm
1/4 pagina   80 x 118 mm
Culturele Ladder 1   62 x 54 mm
Culturele Ladder 2   80 x 54 mm

* niet aflopend

Aanleveren Certified PDF
Advertentiemateriaal: advertentiemateriaal@veenmedia.nl