Adverteren

Geboeide mensen zijn beter te bereiken
Special interest wil niet zeggen elitair of kleinschalig. We gaan uit van interessevelden die we toegankelijk willen maken voor een groter publiek. Zo bereiken we maandelijks een half tot 1 miljoen mensen.

In tegenstelling tot massamedia gaat het bij Veen Media om een homogene doelgroep met de volgende karakteristieken: hoger opgeleid, welstandig, 35+. Uitzonderingen op de regel zijn te vinden bij de verschillende bladprofielen.

De homogeniteit maakt het mogelijk deze doelgroep in (een voor tijdschriften) relatief hoge frequentie te bereiken. Al jaren lopen onze titels mee in het HOI onderzoek naar oplage onder tijdschriften. Daarnaast wordt ook gemeten wat het bereik is bij inzet van meerdere titels. Veen Media participeert ook in het onderzoek naar bereik NOM en het onderzoek naar online bereik, STIR.
 
Adverteren?
Wilt u meer weten over het adverteren in een van onze titels, een combinatie van titels of op onze websites of apps, neem dan contact op met onze advertentie-afdeling op 088-700 2679.

De afdeling bestaat uit drie accountmanagers, elk met een specialisme gebaseerd op onze interessevelden. Nog belangrijker is dat zij u kunnen adviseren over de hele breedte van onze media, offline, online en events. Zij kennen de doelgroepen van onze merken net zo goed als u úw doelgroepen kent.

Ga gerust in gesprek om te ontdekken hoeveel overlap uw doelgroep (of een van uw doelgroepen) met een van onze doelgroepen heeft. Uitgangspunt is niet het verkopen van advertentieruimte, maar het samen vaststellen welke media mix voor u het hoogste rendement heeft. Op basis van wederzijdse know how en uiteraard de HOI en NOM cijfers.
Meer informatie?
Voor meer informatie over onze titels, de lezers, de bezoekers en de advertentiemogelijkheden, klikt u op de betreffende titel.
 
 

Bericht voor het salesteam
E-mailadres

Adverteren