Adverteren op nwtonline.nl

Het belangrijkste en opmerkelijkste nieuws uit de wetenschap staat op de site. Naast mooie filmpjes en spannende nieuwsberichten, kunnen bezoekers met elkaar en met de redactie in debat en hun mening geven over een actuele stelling. Toonaangevende bloggers schrijven opiniërende blogs over wat hen opvalt in het nieuws of hun dagelijks leven. Voor iedereen met een passie voor wetenschap selecteert de redactie bovendien de beste boeken en DVD’s die direct te bestellen zijn in de webshop. Als extra service bevat de site een agenda vol activiteiten en een vacaturebank met technische en wetenschappelijke vacatures.

Unieke bezoekers 20.000 per maand                                                          
Gemiddeld per maand 2012                                                              
Bron: Google Analytics

Advertentietarieven
• Leaderboard €25,- CPM
• Rectangle €20,- CPM
• Billboard €50,- CPM
• Promotion/advertorial: op aanvraag

Nieuwsbrief
• Advertorial: € 750 per mailing naar 7.300 abonnees, maximaal 50 woorden + foto en doorlink naar uw website.

Formaten (b x h)
• Leaderboard: 728 x 90, max 50 kb
• Rectangle: 336 x 280, max 50 kb
• Billboard: 970 x 250, max 100 kb

Aanleverspecificaties
JPEG, Gif animated of SWF flash max 50kb.

advertentiemateriaal@veenmedia.nl

Klik hier voor meer informatie en de tariefkaart van nwtonline.nl