Advertentietarieven Opzij 2016

Download de tariefkaart van Opzij
 
Formaat Formaat in mm (bxh) full color
1/2 pagina 185 x 123 (liggend)
92 x 250 (staand)
€ 3.750
1/1 pagina 185 x 250 € 6.250
2/1 pagina 400 x 250 € 9.375
*Dit formaat is de bladspiegel, incl. 3mm afloop rondom.

Advertentietarieven
losse prijs per plaatsing in euro's excl. BTW

Opzij is van iedereen
Opzij kent een unieke positionering in de lezersmarkt. In 1972 begonnen als een strijdlustig feministisch maandblad, tegenwoordig een veelzijdig opinieblad voor vrouwen, met als speerpunt de positie van de vrouw in de maatschappij. Journalistieke onafhankelijkheid, kwaliteit en diepgang kenmerken de artikelen in Opzij. Artikelen die de lezer aan het denken zetten en inspireren.

En het uiterlijk is niet achtergebleven; de vormgeving van het huidige Opzij is al even verrassend als de inhoud. Cultuur, politiek, maatschappij, gezondheid: het heeft allemaal een plaats in het magazine en wordt op een onderhoudende manier aan de lezer aangeboden. De felle toon heeft plaatsgemaakt voor de discussie. Geen enkel ander vrouwenblad benadert de geëngageerdheid en het journalistieke niveau van Opzij. De lezeres van Opzij vindt de diepgang die ze verwacht.

Opzij anno nu is een platform voor een brede maatschappelijke emancipatiebeweging waarin iedereen een rol heeft. Ook mannen, ja. Opzij past bij moderne vrouwen, die elke dag weer jongleren met werk, kinderen, relaties en sociale contacten. Maar die ook beseffen dat ze zonder samenwerking geen stap vooruit komen.