Wijsgerig Perspectief

Categorie:  Filosofie
Verschijning:  Vier keer per jaar
Omvang:  Gemiddeld 48 pagina’s
Uitvoering:  Steunkleur – gelumbeckt
Advertentietarief: 1/1 pagina steunkleur –  € 750,-

Verspreide oplage
750 exemplaren

Redactionele formule
Wijsgerig Perspectief biedt een filosofisch gezichtspunt op levende vragen die maatschappij, cultuur en wetenschap aangaan. Ieder nummer biedt een serie van vier toegankelijke artikelen over een actueel thema, die vanuit een filosofische invalshoek worden belicht. Met lange filosofische artikelen over de grote filosofen zoals Albert Camus, Plato en Kierkegaard. Maar ook over even tijdloze als actuele thema’s: de spelende mens, de waarde van de natuur, oorlog en vrede. Een extra verdieping naast Filosofie Magazine. Wijsgerig Perspectief verschijnt vier keer per jaar en is voor abonnees ook gratis online te raadplegen.

Verschijning
Editie Sluitingsdatum Bij de abonnee Thema
1 13 maart 28 maart  Vergeving
2 29 mei   13 juni Deleuze
3 26 augustus 10 september Marcuse, de eendimensionale mens
4 17 november  2 december Oorlog en vrede

De Lezer
Wijsgerig Perspectief wordt gelezen door hoogopgeleide, vermogende lezers die meer diepgang zoeken in de filosofische artikelen.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden of wilt u meer informatie over Wijsgerig Perspectief? Neem dan contact op via sales@veenmedia.nl of bel naar accountmanager Thijs van der Veen: 088 700 2736.