Samenwerken


De Grote Geschiedenisquiz

Samen kan er meer
Veen Media werkt samen met instellingen en organisaties die opereren binnen de zeven interessevelden, die uitgangspunt zijn voor onze media activiteiten. Van brancheorganisaties en onderwijsinstituten voor de clusters techniek en wetenschap bijvoorbeeld tot musea en culturele instellingen voor de clusters geschiedenis en kunst. Met bedrijven werken wij weer samen om voor hen tot unieke uitgaven te komen.

Door samenwerking kunnen we meer en meer zaken realiseren: de Maand van de Filosofie, de Grote Geschiedenis Quiz, een prijs voor het meest innovatieve ingenieurs project en speciale reizen.

Daarnaast zijn we voor bijvoorbeeld omroepen en overheden een vanzelfsprekende gesprekspartner en wordt er samengewerkt met de andere bedrijven binnen VBK Uitgeversgroep.
 

Bericht voor de uitgever
E-mailadres *
* = verplicht