Historie
Van toen naar straks
De naam Veen gaat terug tot een van de eerste literaire uitgevers, Lambertus Jacobus Veen. Hij onderscheidde zich door reclame-acties en fraaie boekomslagen van ondermeer Jan Toorop.

Veen Media heeft twee bladen in het portfolio met een lange historie: De Ingenieur (sinds 1886) en NWT Magazine (sinds 1932). Ook Historisch Nieuwsblad en Filosofie magazine bestaan al meer dan 20 jaar. In 1991 werd een deel van Wolters Kluwer verzelfstandigd als Veen Uitgevers Groep. 

In 2001 werd het bedrijf (toen als Veen Magazines) onderdeel van Veen Bosch & Keuning uitgeversgroep (VBK uitgevers) marktleider in de algemene boekenmarkt.

Omdat er naast tijdschriften steeds meer sprake is van websites, evenementen, reizen en apps, werd Veen Magazines in 2012 Veen Media. Met de naamsverandering willen we ook duidelijk maken dat het hier niet bij blijft. Veen Media zal steeds verder de grenzen overschrijden van wat nu nog als uitgeverij wordt gedefinieerd.